API测试工具
App Key:
App Secret:
token(授权需要)

返回格式:
  • JSON
SDK类型:
  • JAVA

测试方式(仅用于测试工具):
  • 输入参数值
API接口类型:
  • 请选择API接口类型
API方法名:
  • 请选择API方法名

提交参数 复制全部代码
返回结果 复制全部代码
SDK调用示例代码 复制全部代码